לפיד מחליש את החלשים ומחזק את החזקים

יו"ר מרצ, זהבה גלאון: "דו"ח הרבעון השני של בנק הפועלים מוכיח שהמדיניות הכלכלית של לפיד מחלישה את החלשים ומחזקת את החזקים".

 יו"ר מרצ, זהבה גלאון, חברה בועדת הכספים, התייחסה היום, 19.8.2014, לתוצאות דו"ח רבעון 2 של בנק הפועלים, שפורסם בשבוע שעבר, ואמרה: "במשך השנה האחרונה מקפיד שר האוצר, לפיד, להוציא שפנים מהכובע כדי להוריד את מחירי הדיור. לטענתו, הציבור מעריך את היוזמות שלו ומצפה להן, ולכן הפסיק לקנות דירות.

"אולם, הדו"ח של בנק הפועלים חושף את לפיד במערומיו. לא נכון לומר שהציבור הפסיק לקנות דירות, אלא, שרוב האזרחים בישראל, מקרב משקי הבית, שמרוויחים משכורת ממוצעת וצריכים דירה למגורים, הם אלה שהפסיקו לקנות דירות. מנגד, דווקא העשירים, או בשפה הבנקאית, אנשי הבנקאות הפרטית, הגדילו את היקף המשכנתאות שלהם באחוזים ניכרים.

"במילים אחרות: העשירים מבינים שהעניים פינו להם את השטח והקטינו את הביקוש בגלל המהלכים של לפיד, ולכן, הם מסתערים על דירות זולות יותר".

לדברי גלאון, בהשוואה לרבעון השני אשתקד, הנתונים מצביעים על  עלייה בהיקף המשכנתאות של מגזר משקי הבית בשיעור של 2.4%  בלבד (36,579 מלש"ח אשתקד לעומת 37,444 מלש"ח ברבעון השני של 2014), בעוד היקף המשכנתאות של מגזר הבנקאות הפרטית עלה ב- 17.9% (14,434 מלש"ח ל עומת 17,011 מלש"ח).

זאת ועוד, גם בהתייחס לנתונים שפורסמו בסוף שנת 2013, ניתן לראות אותה מגמה. היקף המשכנתאות של מגזר משקי הבית עלה ב-0.5% בלבד (מ-37,273 מלש"ח ל-37,444 מלש"ח), בעוד שהיקף המשכנתאות של מגזר הבנקאות הפרטית עלה ב- 6.7% (מ-15,940 מלש"ח ל-17,011 מילוני שקלים). 

גלאון: "פעם אחר פעם, לפיד מוכיח שהוא הבין איפה הכסף ועכשיו הוא בא לחלק אותו לחברים שלו: האנשים השבעים, שקונים עוד דירות להשקעה, ולא למעמד הביניים או השכבות המוחלשות. אין ספק שאחרי שכל הברווזים של לפיד ייקברו בועדת הכספים, נגלה את גודל השערורייה, כשהמרוויחים היחידים של היוזמות הכושלות האלה יהיו, שוב, בעלי ההון החזקים".