לא לשקוע בתבוסתנות

עיתון "הארץ" עושה חסד עם השמאל כאשר הוא פותח את דפיו בפני התוקפים את השמאל. התקפות אלה מעידות שהשמאל חיוני ומשמעותי. מה עוד, שהשמאל זקוק לזירת אימון ומאבק כדי לחדד את חושיו ולהיטיב להגדיר את מהותו.

לעטים עליו מימין (כמו ישראל הראל) יש לומר: טלו קורה מבין עיניכם. מי שאנסו את המדינה וסובבו בכחש את הציבור, מתיימרים עתה לדבר בשמו. את המושג ציונות הם הצליחו לטמא ללא תקנה. להפוך את כינויה של התנועה שהוקמה כדי לקדם התחדשות של פזורות היהודים, לשם נרדף לדיכוי, כיבוש ושלילת חירויות. את זאת לא נשכח.

לאלה נוספו "מתקני" ו"משפרי" השמאל, כאלכסנדר יעקובסון ויובל אלבשן , המבקשים לאלפו ולבייתו ברוח הקונסנזוס הישראלי המקודש. במלים אחרות: לסרס את השמאל ולהוציא את הרוח ממפרשיו, עד שיחדל להפריע את מנוחתם של האנשים המהוגנים, ויפסיק לשבש את ה"הרמוניה" השורה במקומותינו. לאלה ייאמר: תודה על עצת אחיתופל שלכם. למעשה, אתם מציעים לשמאל להתפרק משליחותו ומערכיו, עד שיחדל להיות שמאל. ולכל אלה מצטרפים המובסים והמתייאשים למיניהם (יוסי נחושתן, רוגל אלפר).

אך כל ההתקפות רק מחייבות אותנו לבקר את עצמנו, ולחפש את הנתיב הראוי להתחזקות ולחידוד המסר. על השמאל הישראלי להגדיר את משימותיו לפי סדר היום ומידת הדחיפות, מבלי להפחית מחשיבות הנושאים האחרים.

המשימה הראשונה בשורה של משימות השוות בערכן ובחשיבותן, היא הצלתה של מדינת ישראל באמצעות חלוקת הארץ, סיום הכיבוש וכינון מדינה פלסטינית בת קיימא ושוחרת שלום לצד מדינת ישראל, ובשותפות מלאה אתה. המשימה השנייה (לא במידת חשיבותה) היא המאבק ללא פשרות בגזענות ובשנאת האחר והזר שפשתה בקרבנו ומכלה את כל הערכים שעליהם כוננה מדינת ישראל, כפי שהם מנוסחים במגילת העצמאות שלה. המשימה השלישית היא המאבק לחלוקה מחדש של העושר הלאומי, כך שחלק גדול יותר יגיע לידי כלל האזרחים, ולא ייוותר כשלל בידי האלפיון העליון. אלה עיקרי הדברים, אך לא כולם.

במאבק להשגת יעדים אלה יש לשתף את כל הישראלים — יהודים וערבים, נשים וגברים, נוער וקשישים, ציונים ושאינם ציונים. הגיעה העת להקים חזית ישראלית דמוקרטית שתתלכד להגשמת היעדים המשותפים הללו. אין בכך כדי ליישב ולאיין את כל הגוונים וחילוקי הדעות. אין לטשטש אותם. אני סבור כי העיקרים שנימנו משותפים לרבים מאוד בחברה הישראלית, ומהווים תשובה לסדר היום הציבורי המיידי. ללא השגתם לא יוכלו שום מפלגה או זרם לחלום על הגשמת יעדים נוספים. מאבק בגזענות ובדחיית האחר לא יצלח ללא הליכה משותפת של יהודים וערבים. וכי ניתן להעלות על הדעת מאבק בגזענות מבלי שנושאי דגל המאבק יוכיחו כי הם לא רק מטיפים אלא גם מגשימים את תורתם הלכה למעשה?

זה לא יהיה קל, זה יעורר הרבה השגות והתנגדויות. אך זוהי קריאה להתאוששות והתנערות מהלכי רוח תבוסתניים ומייאשים. הקמתה של חזית דמוקרטית, שתהיה פתוחה לכל ישראלי, תחייב ריסון עצמי של כל שותפיה ודחיית הכרעות בנושאים לא פשוטים עד שיבשילו התנאים לכך.

יאיר ינוב חבר ועידת מרצ

פורסם באתר של הארץ