יו"ר מרצ, זהבה גלאון, לשר האוצר, יאיר לפיד:

יו"ר מרצ, זהבה גלאון, פנתה הבוקר, 21.9.2014, לשר האוצר, לפיד, בדרישה כי יתחייב שהתקציב אשר יוגש לאישור הממשלה והכנסת, יהיה גם התקציב שייושם בפועל במהלך השנה. זאת, בניגוד לשנים האחרונות בהן הקשר בין התקציב שמאשרת הכנסת לבין התקציב בפועל הוא קלוש ביותר.

גלאון ביקשה כי לפיד יתחייב מראש כי סך השינויים בתקציב לא יעלה על 5%, ובנוסף שלא יבוצעו שינויים בתקנות ובתתי-סעיפים, העולים על 20% מהסכום המקורי שהוקצה להם ללא אישור של מליאת הכנסת. בנוסף, ביקשה מלפיד להתחייב כי כל תוספת לתקציב הביטחון מעבר לסכום שיאושר במסגרת דיוני התקציב תידרש לאישור מליאת הכנסת.

גלאון כתבה בפנייתה: "נתוני השנים האחרונות מראים, כי חרף הצהרות חגיגיות בתחילת השנה הנוגעות ליעד הגירעון, לגודל תקציב הביטחון, ולשימושים השונים בתקציב, הממשלה אינה מחויבת לאותן הצהרות והתקציב בפועל שונה לחלוטין. במיוחד נכון הדבר לתקציב הביטחון, שעל אף סכומי העתק שמוקצים לו מדי שנה, הוא חורג במיליארדי שקלים נוספים".

"על פי מחקר שנכתב לבקשתי על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בכל שנה מגיע היקף השינויים שנעשים בתקציב לעשרות מיליארדי שקלים חדשים, ובשנים מסוימות הגיע עד לכ-10% מסך התקציב שאושר בתחילת השנה. מהנתונים עולה כי בכל שנה נעשים שינויים רבים בתקציב המדינה, המשפיעים על רוב תכניות התקציב ומביאים לשינוי בהקצאת התקציב בין אשכולותיו".

"החריגות הגדולות ביותר נעשות בתקציב משרד הביטחון, אשר בשנים האחרונות חרג בממוצע במעל 10 מיליארד ₪ מהתקציב שאושר לו, המהווים כ-20% מהתקציב המקורי. כך למשל, בשנת 2013 תקציב המשרד גדל מסכום של כ-52 מיליארד ₪ שאושרו לו במסגרת דיוני התקציב, לכ-64 מיליארד ₪ בסוף השנה".

"דוגמא נוספת היא תקציב "החטיבה להתיישבות", הזרוע המבצעת של הממשלה אשר אחראית על הבנייה בהתנחלויות. תקציב החטיבה גדל כל שנה במאות אחוזים, ורק בשנה האחרונה הוא גדל מסכום התחלתי של כ-58 מיליון ₪ לסכום של מעל 400 מיליון ₪, פער של כ-600%".

גלאון הוסיפה: "העובדה כי שינויים מרחיקי לכת בתקציב המדינה אינם תופעה חד פעמית, אלא נשנים מדי שנה, מוכיחה כי מדובר בשיטה שבאמצעותה מסתירים הממשלה ומשרד האוצר את סדרי העדיפויות האמיתיים שלהם. השינויים בתקציב נועדו להעביר בסתר סכומים מופקעים, ולהימנע ביודעין מתהליך של ביקורת ציבורית במסגרת אישורם על-ידי מליאת הכנסת, בהליך המוסדר של אישור התקציב השנתי.

"לפיכך, אבקשך, שיחד עם פרסום התקציב השנתי, תפרסם התחייבות פומבית לעמידה ביעדי התקציב, לרבות יעד הגירעון ותקציבי המשרדים השונים. אבקשך להתחייב כי סך השינויים שיבוצעו בתקציב לא יעלו על 5%, ובנוסף שלא יבוצעו שינויים בתקנות ובתתי-סעיפים, העולים על 20% מהסכום המקורי שהוקצה להם ללא אישור של מליאת הכנסת. בנוסף, אבקשך להתחייב כי כל תוספת נוספת לתקציב משרד הביטחון תובא בפני מליאת הכנסת".