חקיקת מרצ בכנסת ה-19

העברנו 9 הצעות חוק בקריאה שניה ושלישית

הצעת חוק הדיינים – המבטיחה ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים- 4 נשים, שרה אחת, חברת כנסת אחת, נציגה אחת מלשכת עורכי הדין וטוענת רבנית אחת שתבחר שרת המשפטים.

נוכחות נשים בוועדה תיתן ביטוי לצרכים ובעיות שאיתן מתמודדות נשים בבואן בפני בית הדין הרבני.

הצעת חוק קביעת הזמן – שעון הקיץ– החל משנה זו שעון הקיץ יחל בסוף חודש מרץ ויסתיים בסוף חודש אוקטובר. הארכת שעון הקיץ תתרום לצמצום תאונות הדרכים, תקטין את חשבון החשמל, תגן על הסביבה, תוביל לחסכון של מאות מיליוני שקלים למשק הישראלי ותעניק עוד שעת אור לרווחת האוכלוסייה כולה.

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (הגדלת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק)– ע"פ הצעת החוק סכום הפיצוי על הטרדה מינית יועלה  מ-50,000 שקלים ל-120,000 שקלים ללא כל צורך בהוכחת הנזק ע"י הנפגעים . מדובר במסר ברור וחד למיגור תופעת ההטרדות המיניות במקומות העבודה ובכלל.

הצעת חוק להעלאת גיל הנישואין-  על פי החוק גיל הנישואין יעלה מ-17 ל-18  ובנוסף המשטרה תחויב לאכוף את החוק ולדווח מדי  שנה לכנסת על הנעשה בנושא. הקורבנות העיקריים של תופעת נישואי הבוסר הן נערות צעירות, שמשפחותיהן משיאות אותן בלחץ ובכפיה, מתוך תפיסה לפיה מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בגידול ילדים.

הכנסת משדרת מסר ברור נגד תופעת נישואי קטינות בניגוד לרצונן.

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (ניצול יחסי מרות או תלות ע"י בעל תפקיד ציבורי)-( חוק מוטי מלכה)  החוק למניעת הטרדה מינית מפרט רשימה ארוכה של מערכות יחסים שבמסגרתן הצעות בעלות אופי מיני או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם ייחשבו כהטרדה מינית , אף אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין  בכך. ע"פ החוק ראשי ערים, חברי כנסת או עובדי ציבור אחרים המטרידים מינית נשים ,תוך ניצול מעמדם , ייחשבו לבעלי מרות כמו מעסיקים ישירים, בוסים או מפקדים בצבא. לכן המתלוננות לא יצטרכו להוכיח שהתנגדו להטרדות, אלא המטרידים יצטרכו להוכיח שפעלו בתום לב ולא ניצלו את סמכותם. הצעת החוק

הסעיף המוצע ייתן מענה גם למקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות ישירים כגון יחסי עובד מעביד, אולם בשל מעמדו הציבורי הרם של אותו אדם, יכולת השפעתו, קשריו ועוצמתו בהליכי קבלת החלטות, נוצרת תלות מהותית המצמצמת או אף מנטרלת את יכולת התנגדות והתגובה של המוטרד.

הצעת חוק בתי המשפט – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים-  הצעת החוק מבקשת להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים באמצעות חיוב הגופים השונים לשלוח נשים לוועדה. לחברותן של נשים בוועדה חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין גברים לנשים והן מבחינת תרומתן של נשים לעבודת הוועדה עצמה.

הוועדה לבחירת שופטים מונה 9 חברים וכוללת 2 נציגי ממשלה, 2 נציגי כנסת, 2 נציגים מלשכת עורכי הדין , 2 שופטים עליונים ואת נשיא בית המשפט העליון. על פי הצעת החוק לפחות כל אחד מן הנציגים ששולח כל גוף לוועדה, תהיה אישה. כן יעוגן בחקיקה שריון 4 מקומות לנשים מתוך 9 חברים, ובכך יישמר ייצוג נשי הולם בוועדה.

הצעת חוק זכויות יוצרים נגישות יצירה ספרותית לאדם עם מוגבלות- הצעת החוק מבקשת לתת פטור מזכויות יוצרים לטובת הנגשת יצירות לאנשים עם מוגבלות. ההצעה תאפשר להנגיש שלא למטרות רווח יצירות ללא קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים. כיום, רק כ-7% בלבד מהספרים ומהעיתונים מותאמים ופרסומים אחרים כמעט שאינם מונגשים. החוק ייתן מענה ליותר מ-200,000 בעלי מוגבלות בקריאה הזקוקים להנגשת חומר כתוב.

הצעת חוק הרשויות המקומיות – יום שבתון – על פי הצעת החוק יום הבחירות לרשויות המקומיות יחשב כיום שבתון. מטרת הצעת החוק לעודד את הציבור להשתתף בבחירות ובכך להשפיע על חיי היום יום שלהם.

הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג החוק קובע חלוקה שווה של זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו . החוק מחייב את קרנות הפנסיה לאפשר לבני זוג לחלק באופן שווה וצודק את הזכאות לקצבת פנסיה על פי הכלל שנקבע בהסכם  הגירושין , ומבקש לשנות את המצב הנוכחי, בו חוקי הפנסיה מתייחסים לצבירת הפנסיה כשייכת בלעדית לעמית, וזאת למרות שהחוק והפסיקה בישראל מכירים בנכסים שצבר אחד מבני הזוג כנכס משותף של בני הזוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים.

מרצ העבירה 13 הצעות חוק בקריאה מוקדמת

הצעת חוק פטור מתשלום דמי הנסיעה בתחבורה ציבורית לעגלת ילדים – בעקבות הצעת החוק שר התחבורה חתם על צו הפוטר מתשלום דמי נסיעה עבור עגלת ילדים, באוטובוסים עירוניים בלבד וברכבת הקלה , ויחול במשך כל שעות היום למעט בין 7 עד 9 בבוקר שהן שעות העומס.  עד כה הפטור היה לעגלות מקופלות.

הצעת חוק עבודת נשים (חופשת אבהות)– ע"פ הצעת החוק תוענק לאבות  חופשת אבהות אשר תורכב מ-3 ימי חופשה בתשלום וחמישה ימי מחלה על חשבון המעסיק. הצעת החוק עושה צדק עם זוגות רבים שנאלצים להתמודד עם קשיים רבים בימים שמיד אחרי הלידה. החוק יעניק שקט נפשי לזוג הצעיר ויכולת התארגנות בבית החולים ובבית בימים הראשונים.

הצעת חוק הבטחת הכנסה (זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות) – ע"פ הצעת החוק נשים  השוהות במקלט יזכו להבטחת הכנסה גם אם קודם כניסתן למקלט לא היו זכאיות לה.

נשים מוכות השוהות במקלט מצויות במצוקה כלכלית ונאלצות בשל כך לשוב אל בן זוגן האלים. התיקון לחוק יסייע ויאפשר להן להתחיל חיים חדשים הרחק מהגבר האלים.

במרץ 2012 אישרה הכנסת הבטחת הכנסה לנשים מוכות השוהות במקלט רק לאלה שקיבלו הבטחת הכנסה לפני כניסתן למקלט בגלל התנגדות האוצר. התיקון המוצע יעניק את אותה הבטחה לכולן.

הצעת חוק הפרשנות – הגדרת הפלייה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר- הצעת החוק תסיים אחת ולתמיד את האפליה בחוק על רקע נטייה מינית וזהות מגדר. הצעה זו מהווה צעד משמעותי בדרך לשוויון  וסיום האפליה נגד הקהילה הגאה.

הצעת חוק הבטחת הכנסה (גמלה לבני זוג)- הצעת החוק קובעת כי גמלת הכנסה תשולם לכל אחד מבני הזוג ישירות לחשבונו , כאשר התוספת בגין הילדים תיזקף לחשבונה של האישה . כמו כן הוא מבטיח את עצמאותן של נשים שלא תאלצנה לחיות תחת אלימות פיזית בשל תלותן הכלכלית בבן הזוג, או שתישארנה ללא כל אמצעי קיום, אם נפרדו מבן הזוג לתקופות קצרות.

החוק נועד להבטיח לכל משפחה בישראל, הכנסה לסיפוק הצרכים לקיום בכבוד אנושי, בצורת גמלה המעוגנת בחוק והוא מהווה רשת מגן אחרונה לכל האוכלוסייה שרמת הכנסתה אינה מאפשרת קיום אנושי בכבוד.

הצעת חוק הדיינים- כשירות למנהל בתי הדין הרבניים –  הצעת החוק מאפשרת לאישה להתמנות גם למשרה של מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד.

במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים ע"י דיינים גברים בלבד והחוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מנהלית ולא שיפוטית.

הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט.

הצעת חוק בתי דין רבניים – הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה ההצעה מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנה. אחת מכל חמש נשים שמתגרשת נתונה לסחטנות ולסרבנות גט. יש כ-17 אלף תיקי גירושים וכל שנה כ-3000 נשים שמסורבות גט נפגעות מהתנהלות בתי הדין הרבניים.  הואיל ובמדינת ישראל עדיין לא נהוגים נישואים וגירושים אזרחיים חובה עלינו לסייע לאלפי הנשים שלכודות בכבלי נישואיהן והן מנועות מלהמשיך בחייהן.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות על פי ההצעה השלטון המקומי יחויב לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדות העירוניות. עד היום בחלק מן הוועדות לא היה כל ייצוג לנשים וכמו כן נעדר מקומן של נשים מדירקטוריונים של חברות עירוניות ומוועדות ציבוריות שממנה הרשות המקומית.

הצעת חוק הבנקאות – ריבית על יתרת זכות – על פי הצעת החוק הבנקים יחויבו לשלם ריבית על סכומים הנצברים בחשבון העובר ושב של לקוחותיהם. תיקון זה עשוי לעודד את לקוחות הבנקים לצמצם עד למינימום האפשרי את יתרת החובה כדי לזכות בריבית על יתרת הזכות.

הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם) ההצעה נועדה להסדיר את זכויותיהם של תושבי כפר שלם לפיצויים תמורת פינוי הנכסים המוחזקים על ידם.  סכום הפיצויים לא יפחת משווי מחירה הממוצע של דירת 4 חדרים חדשה בבנייה רוויה במתחם כפר שלם ששטחה 100 מ"ר .

הצעת חוק השידור הציבורי- שידורים בשפה הערבית – ע"פ ההצעה שידורים בשפה הערבית של תאגיד השידור הציבורי ישקפו את התרבות הערבית ואת הנושאים העומדים על סדר היום של החברה הערבית בישראל- ההצעה מבקשת לתת בולטות לא רק לשפה הערבית אלא גם לתרבותה. חוק השידור הציבורי החדש קובע  כי יוקם ערוץ טלוויזיה ייעודי בערבית וערוץ כזה חשוב שיזכה ללגיטימציה בחברה הערבית ולא ייחשד כסוג של שופר ממשלתי בשפה הערבית.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה) – ע"פ הצעת החוק מי שעברה פגיעה מינית במקום עבודתה והביטוח הלאומי מכיר בכך כתאונת עבודה, תוכל לתבוע גמלה תוך שלוש שנים מיום הפגיעה ולא תוך שנה כפי שקבוע בחוק היום. ההצעה שאושרה היא הצעה תקדימית משום שלראשונה החוק מעניק הכרה רשמית במושג "פגיעה מינית" בהקשר של תאונת עבודה לצורך קבלת גמלה. בנוסף ההצעה תאפשר ליותר נשים שנפגעו מינית לתבוע את זכויותיהן  , משום שהיא מכירה בכך שבמקרים של פגיעה מינית עלול לעבור זמן רב עד שהנפגעת מסוגלת להכיר בחוויה שעברה ולהתמודד עם הפגיעה שחוותה. במקרים רבים עלול לעבור זמן רב יותר עד שהנפגעת תעז להתלונן ולצאת נגד התוקף שנמצא במקום עבודתה.

הצעת חוק להסדרת הטיפול באריזות איסור מכירת מוצר באריזת גופיה לא מתכלה או באריזת דירות חד-פעמי –  ההצעה מציעה מעבר הדרגתי לפלסטיק מתכלה.