ח"כ עיסאוי פריג' בועדת הכספים: יש להתייחס לחברה פרטית המחזיקה בחברות ציבוריות כאל חברה ציבורית

ח"כ עיסאוי פריג' אמר בדיון בועדת הכספים בנושא הריכוזיות כי אסור לחברי הכנסת להשאיר בחוק הריכוזיותפרצות לכל אותם אלה, שמנסים להגיע בתחבולות לכספי הפנסיה של הציבור. אנחנו מתנגדים לאפשר החזקת חברת אג"ח ומתחתיה שתי שכבות, מאחר שמדובר בפירמידה לכל דבר ועניין". פריג' הוסיף כי יש להוסיף לחוק חובת דיווח, כך שגם חברות פרטיות שאינן מנפיקות אג"ח, ומתממנות מכספי הבנקים, יידרשו למסור דיווח מלא על חובותיהן לבנקים ועל שיעבוד מניות השליטה ודיבידנדים עתידיים. פריג' הוסיף כי "לא מדובר בחברות משפחתיות. חברה פרטית שמחזיקה בחברות ציבוריות – דינה צריך להיות כשל חברה ציבורית – שתחשוף את חובותיה לבנקים וכל שיעבודים שביצעה. כך הציבור יידע היכן הוא שם את כספו.