זכויות אזרח והפרדת דת ממדינה

הצעות חוק שעברו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים:

חוק קביעת הזמן – שעון הקיץ הצעת החוק שהגיש ח"כ הורוביץ קובעת כי החל משנה זו שעון הקיץ יחל בסוף חודש מרץ ויסתיים בסוף חודש אוקטובר. הארכת שעון הקיץ תתרום לצמצום תאונות הדרכים, תקטין את חשבון החשמל, תגן על הסביבה, תוביל לחסכון של מאות מיליוני שקלים למשק הישראלי ותעניק עוד שעת אור לרווחת האוכלוסייה כולה. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית. 

יום שבתון בבחירות לרשויות המקומיות – הצעת החוק שיזם ח"כ הורוביץ מורה להנהיג יום שבתון בבחירות לרשויות המקומיות ונועדה להעלות את אחוזי ההצבעה בבחירות המקומיות ולהקל על עובדים להצביע. הצעת החוק אומצה בהמשך ע"י הממשלה והתקבלה כחקיקה ממשלתית. 

יוזמות והצעות חוק שזכו לתמיכת הממשלה:

תיקון לחוק זכויות הסטודנט (איסור אפליית מועמדים או סטודנטים) התשע"ג-2013- הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מרחיבה את הגדרת האפליה האסורה למועמדים או סטודנטים במוסדות להשכלה גבוה ומוסיפה איסור אפליה על רקע מגדר, נטייה מינית, תהליכי הורות, מוצא, עדה, נטייה פוליטית ועוד. בעבודה מול הקואליציה הוחלט על הגעה לנוסח מוסכם של הצעת החוק ותמיכה מצד הממשלה

שידור ישיר מדיוני ביהמ"ש העליון בהחלטות בעלות עניין ציבורי – בעקבות יוזמת חקיקה לקידום שקיפות ופומביות הדיון שקידמה ראשת המפלגה גלאון, החליטו שרת המשפטים ונשיא ביהמ"ש העליון לאפשר שידורים ישירים מבית המשפט בשבתו כבג"צ, במקרים בהם הוא נדרש לקבל החלטות תקדימיות בנושאים בעלי עניין ציבורי.

הצעות חוק נוספות שקודמו על ידי חברי הסיעה וקידומן ימשיך בכנסת הבאה:

שידור ישיבות מועצות מקומיות– הצעת החוק שהגישה ח"כ  זנדברג, הצעת החוק הזו מבקשת להרחיב את החובה לנהל את הישיבות בשקיפות ופומביות, וקובעת כי יש לצלם ולשדר את הישיבות באופן סדיר.

הצעת חוק להחלת שקיפות בוועדת שרים לענייני חקיקה – לפי הצעתו של ח"כ ניצן הורוביץ הגיש הצעת-חוק להחיל שקיפות על ההחלטות של וועדת השרים לענייני חקיקה, לפיה תחוייב הוועדה לחשוף מה היתה עמדת השרים בהצעות חוק שעלו להצבעה. וועדת השרים חסמה את החוק.

הצעת חוק לחיוב חברי ועדות הכספים והכלכלה של הכנסת לחשוף את השקעותיהם בשוק ההון – ח"כ גילאון העלה הצעת חוק לפי יחוייבו חברי וועדות הכספים והכלכלה של הכנסת לחשוף את השקעותיהם בשוק ההון, ובכך לחשוף בפני הציבור פוטנציאל לניגודי עניינים. ההצעה נתקלה בהתנגדות הממשלה והופלה.

הצעת חוק שימוש במידע פנים בידי עובד ציבור – מטרת הצעת החוק שהציעה ח"כ זנדברג היא להשוות את הדין בין עובד חברה לבין עובד הציבור, ולאסור גם על עובדי הציבור לסחור במידע פנים אליו נחשפו, שעלול להשפיע על הבורסה ועל המצב הכלכלי.

הצעת חוק חובת הצגת תג זיהוי והזדהות של עובד ציבור – הצעת החוק שיזמה ח"כ זנדברג מבקשת לחייב כל עובד ציבור לענוד תג מזהה עם שמו ותפקידו בשפה העברית והערבית  בעת מתן שירות. מטרת הצעת החוק להביא לשיפור באיכות השירות הניתן לאזרח במוסדות ציבוריים שונים, בכך שעובדי הציבור הבאים במגע ישיר עם קהל יישאו תגי זיהוי הנושאים את שמם ותפקידם.

הצעת חוק- פיקוח על ייצוא ביטחוני – ח"כ זנדברג, הגישה הצעת חוק לפיקוח על יצוא ביטחוני המבוססת על החקיקה האמריקאית, שמטרתה למנוע מתן רישיון לייצוא ביטחוני למדינות בהן ישנם כוחות ביטחון שמפרים זכויות אדם.

תיקון לחוק זכויות החולה – איסור הפליה – הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג נועדה לאסור על הפליה בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי. עד כה איסור ההפליה היה מצומצם ולא נכללו בו קריטריונים קריטיים, כגון זהות מגדרית, מעמד אישי, השקפה ועוד. הצעת החוק מרחיבה את הקריטריונים להפליה, ומבקשת לתקן מצבים של חוסר שוויון בעת קבלת או בקשת טיפול רפואי.

הצעת חוק הליך טיפול מזורז על ידי גוף ציבורי בחולה הנוטה למות – הצעת חוק שהגישה ח"כ זנדברג  נועדה להסדיר הליך טיפול מזורז על ידי רשויות המדינה – בין היתר ביטוח לאומי ומס הכנסה, בחולים אשר הוגדרו כנוטים למות. לפי הצעת החוק, חולים הנוטים למות יזכו לטיפול מזורז על ידי הרשויות על מנת להבטיח כי יוכלו לנצל את זכויותיהם ולהימנע מהמצב בו החולה או בני משפחתו נאלצים לבזבז זמן ואנרגיה במרדף אחר רשויות המדינה – ולבסוף לקבל את זכויותיו רק לאחר מותו.

מאבק בחוק לחוק הזנה בכפייה – ח"כ זנדברג הגישה שורה של הסתייגויות והובילה התנגדות נחושה בוועדת הפנים נגד ניסיונות הממשלה לקדם חוק לא מוסרי, המתיר הזנה בכפייה של אסירים בטחוניים ששובתים רעב. ההצבעה על החוק נדחתה.

הדרת ילדים ממוצא אתיופי במערכת החינוך חברת הכנסת – מיכל רוזין יזמה דיון מיוחד בוועדת החינוך על הדרת תלמידים אתיופים ממערכת החינוך, בעקבות התנהלות בית הספר 'דרכי נועם' בפ"ת, שמוציא תלמידים  אתיופים בזמן מבחנים ושולח אותם לספרייה, כדי שלא לפגוע בממוצע בית הספר.

הצעת תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים – לפי הצעת התיקון לחוק אותה יזמה ח"כ זנדברג, יחול איסור להפלות במתן שירותים אזרחים שיסרבו למסור מידע על עצמם לנותני השירות, כולל מידע ונתוני זיהוי ביומטריים.

הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל:  הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג הצעת החוק מבקשת לתקן תופעת אפלייה בשל השמנה – בקבלה או בקידום לעבודה, בקבלת שירותים ובכניסה למקומות ציבוריים וביחס מבזה.  הצעת החוק מבקשת לעשות זאת באמצעות הגנה על כבדי משקל במקומות שבהם החקיקה מגנה על אוכלוסיות אחרות שנתפסו כזקוקות להגנה מטעמים דומים. הצעת חוק נוספת שהגישה חברת הכנסת זנדברג – תיקון להצעת חוק איסור לשון הרע (ביזוי אדם מחמת משקל), מבקשת להוסיף להגדרה של לשון הרע גם את ההגדרה של ביזוי אדם בשל משקלו.

הצעת חוק לאי-הפללת משתמשי קנאביס – על פי ההצעה שהגישה ח"ש זנדברג,  שימוש עצמי ואחזקה בכמות קטנה לא יהוו עבירה על החוק. כמו כן, יוצרת הצעת החוק מדרג בין עברות השימוש, האחזקה, ההפצה והסחר על פי כמויות וחומרה.

הצעת חוק חופש הבחירה במזון (מזון מהצומח) – הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מציעה שבכל המוסדות הציבוריים  תהיה גם אפשרות טבעונית שתהיה מנה בריאה ומשביעה מבחינה תזונתית. האפשרות הטבעונית באה על מנת להוסיף אםשרויות בחירה אשר יתאימו למי שמעוניין לצמצם צריכת בשר (תעשיית הבשר הינה אחד מהגורמים המזהמים ביותר בעולם), שומרי כשרות וכמובן צמחונים וטבעונים.