התייחסות ח"כ תמר זנדברג וח"כ מיכל רוזין לנוהל לבירור קובלנות על הטרדה מינית של בית הדין

קישור לקריאת ההתייחסות של ח"כ תמר זנדברג וח"כ מיכל רוזין לנוהל לבירור קובלנות על הטרדה מינית של בית הדין.