הנחיות והבהרות בעניין הצעת הרכב לועדות המפלגה ע"י חברי ועידה

שלום רב,

כזכור, חברי ועידה רשאים להציע עד יום 20.2.24 (בשעה 23:59) הרכב מוצע לאישור הועידה של ועדת הבחירות ו/או בית הדין ו/או המוסד לביקורת ו/או ועדת החוקה. הגשת הרכבים תיעשה באמצעות הטופס הייעודי להלן: https://forms.gle/TLkYQRX3K9aboWuz7

רשימת החברים אשר הציעו את עצמם להיכללות במוסדות זמינה בקישור.

חברי ועידה שמבקשים להציע הרכב לועידה יגישו הרכב מוצע מבין שמות החברים שהציעו עצמם לצורך כך.. על ההרכב המוצע למוסד מסויים לכלול את מספר חברי המוסד כקבוע בחוקה, וכן לעמוד בדירשות הבטחת הייצוג המגדרי הקבועות בחוקת המפלגה (לפחות 40% לכל מין).  בהתאמה בועדות בנות 9 חברים (חוקה

 בחירות) יהיו לפחות 4 מכל מין, במוסד לביקורת בו 11 חברים לפחות 5 מכל מין, ובבית הדין בו 15 חברים לפחות 6 מכל מין. הרכב שלא יעמוד בדרישות אלה (הגשת הרכב מלא מבין רשימת החברים המציעים עצמם ועמידה בהבטחת הייצוג המגדרי) לא יוכל לעלות להצבעה.

תזכורת: רק חברי ועידה אשר חידשו את התפקדותם עד ליום 28.2 בשעה 11:00 יוכלו להשתתף בהצבעה (וכן חברי ועידה אשר שילמו דמי חבר בשנת 2023 ואינם נדרשים לשלם דמי חבר במועד זה כדי להשתתף בהצבעה). חברי ועידה שטרם שילמו דמי חבר לשנת 2024 מוזמנים לעשות כן באמצעות אתר המפלגה.

בברכה,

ועדת הבחירות של מרצ 

ניצן הורוביץ

שר הבריאות ניצן הורוביץ, נבחר לראשות המפלגה ביוני 2019. קודם לכן כיהן כח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. ב-2013 התמודד לראשות העיר תל אביב-יפו מטעם מרצ. הורוביץ הוא חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראש מפלגה בישראל. הוא הקים את תנועת ישראל חופשית למאבק בכפייה דתית, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ולקידום עירוניות מקיימת, תחבורה ציבורית והגנת הסביבה.

הורוביץ הוא בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, ועסק רבות בסיקור עניינים בינלאומיים. הוא היה פעיל בארגונים לזכויות אדם וארגוני סביבה, חבר במכון מתווים ובגופים נוספים לקידום השלום ויחסי החוץ של ישראל. הוא בוגר הפקולטה למשפטים ועורך-דין. גר בתל אביב עם עידו, בן זוגו מזה שנים רבות.

ניצן הורוביץ

יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, נבחר לתפקיד ביוני 2019 וכיהן בח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראשות מפלגה בישראל, הקים את תנועת ישראל חופשית ועמד בראשה, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ובנושאים עירוניים, תחבורתיים וסביבתיים. בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, עסק רבות בסיקור ענייני חוץ, היה חבר במכון מיתווים, בעל תעודת עו"ד מוסמך ובוגר הפקולטה למשפטים והתמודד לראשות העיר תל אביב ב-2013. גר בתל אביב עם בן זוגו.

דילוג לתוכן