היועמ"ש – פרסם פרוטוקולי ועדת הריכוזיות!

ראשת מרצ, זהבה גלאון, פנתה הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בבקשה שיורה על פרסום הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות.
בחודש שעבר פנתה גלאון לשר האוצר שטייניץ בדרישה דומה, אך טרם נענתה.

גלאון: "הנושאים הנדונים בועדת הריכוזיות הינם נושאים רווי אינטרסים עסקים וכלכליים, ועל-כן האינטרס הציבורי מחייב מתן אפשרות לביקורת ציבורית. כעת, כאשר הועדה סיימה את תפקידה והעבירה המלצותיה, הטיעון בדבר החשש מפגיעה ביכולתם של חבריה להחליף דעות באופן חופשי, אינו רלוונטי יותר".
גלאון הוסיפה כי "כפי שניתן להיווכח מפרסום הפרוטוקולים של ועדת טרכטנברג, שהודלפו לתקשורת, בכירים בשירות המדינה מודאגים בנוגע ליכולתה של הממשלה לאזן בין לחצים של קבוצות אינטרס שונות. חשש זה רלוונטי במיוחד בכל הנוגע לטיפול בבעיית הריכוזיות- נושא רווי אינטרסים עסקיים וכלכליים. לא ייתכן שועדה שעוסקת בנושאים כה רגישים, ומושפעת בבירור מאינטרסים כלכליים רבי-עוצמה, לא תפעל בשקיפות מירבית".

"ברצוני לציין" כתבה גלאון ליועמ"ש כי "גרירת הרגליים של הממשלה בהליך החקיקה של חוק הריכוזיות, והעובדה שרבות מהמלצותיה החשובות של ועדת הריכוזיות הגיעו לכנסת בגרסה מרוככת ומעוקרת מתוכן, מעלות חשש כבד להתערבות שיקולים זרים ולכניעה ללחצי קבוצות אינטרס צרות בעבודת הוועדה".
מצ"ב המכתב

פנייה לויינשטיין – בקשה לפרסום פרוטוקולי ועדת הריכוזיות by מפלגת מרצ