הטעיית הציבור ומסירת מידע כוזב ע"י המועמד גורי מינצר בבחירות המקדימות במפלגת מרצ‎

ביום שישי האחרון פורסמה בעיתון  "הארץ" מודעה מטעמו של מר גור מינצר ובה מידע כוזב לפיו נושאי תפקידים במפלגה תרמו כביכול למועמד לשם מימון מודעתו.

אנו מבקשים להבהיר כי פרסום זה אינו אמת ובגינו הוגשה תלונה למבקר המדינה.