החלטות ועידת מרצ מיום 11.6.21

החלטה מספר 1

1. בהתאם לסעיף מספר 13.2.5 לתקנון המפלגה, מאשרת הועידה את הצטרפותה של מפלגת מרצ לממשלת ישראל ה – 36 וכן את ההסכם הקואליציוני בין מרצ ליש עתיד

2. לאשר את הצעת יו"ר המפלגה למינוי שרי מרצ

 ▪ יו"ר מרצ חבר הכנסת ניצן הורוביץ ישמש מטעם מרצ, כשר הבריאות

▪ חברת הכנסת תמר זנד ברג תשמש מטעם מרצ, כשרה להגנת הסביבה

 ▪ חבר הכנסת עיסאווי פריג` ישמש מטעם מרצ, כשר לשיתוף פעולה אזורי.

3. כדי למצות את הייצוג של מפלגת מרצ בכנסת ובממשלה, מנחה הועידה את חברי הסיעה המשמשים כשרים להפסיק את חברותם בכנסת במסגרת סעיף 42 ג לחוק יסוד הכנסת )החוק הנורבגי( עד להיקף המירבי הקבוע בחוק, עם השבעת הממשלה וכן לאחר תיקון חקיקה בנושא ככל שיחוקק

החלטה מספר 2

1 .הבחירות לוועידת מרצ שנבחרה ביום 31.10.2017 יתקיימו עד יום 1.7.2022 והוועידה תמשיך לכהן עד ליום זה.

2. ככל שיוקדמו הבחירות לכנסת ה – 25 כך שמפלגת מרצ תידרש לקבוע את רשימת מועמדיה לכנסת לפני יום ה 2022.7.1 ,הבחירות המקדימות יתקיימו בקרב כלל חברי המפלגה, לפי הצעה מפורטת שתובא לאישור הועידה, כמתחייב מתקנון וחוקת המפלגה.

3. במהלך כהונת הועידה תתקיים ועידת ועידה חוקתית בה ייבחנו שינויים מבניים בחוקה ובתקנון המפלגה

ניצן הורוביץ

שר הבריאות ניצן הורוביץ, נבחר לראשות המפלגה ביוני 2019. קודם לכן כיהן כח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. ב-2013 התמודד לראשות העיר תל אביב-יפו מטעם מרצ. הורוביץ הוא חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראש מפלגה בישראל. הוא הקים את תנועת ישראל חופשית למאבק בכפייה דתית, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ולקידום עירוניות מקיימת, תחבורה ציבורית והגנת הסביבה.

הורוביץ הוא בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, ועסק רבות בסיקור עניינים בינלאומיים. הוא היה פעיל בארגונים לזכויות אדם וארגוני סביבה, חבר במכון מתווים ובגופים נוספים לקידום השלום ויחסי החוץ של ישראל. הוא בוגר הפקולטה למשפטים ועורך-דין. גר בתל אביב עם עידו, בן זוגו מזה שנים רבות.

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, נבחר לתפקיד ביוני 2019 וכיהן בח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראשות מפלגה בישראל, הקים את תנועת ישראל חופשית ועמד בראשה, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ובנושאים עירוניים, תחבורתיים וסביבתיים. בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, עסק רבות בסיקור ענייני חוץ, היה חבר במכון מיתווים, בעל תעודת עו"ד מוסמך ובוגר הפקולטה למשפטים והתמודד לראשות העיר תל אביב ב-2013. גר בתל אביב עם בן זוגו.

דילוג לתוכן