פרוטוקול

הזמנה לכינוס ועידת מרצ בראשון הקרוב ונוסח הסכם הגשת רשימת מועמדים משותפת

חברות וחברי ועידת מרצ,

אנו נרגשים להזמינכם לכינוס חגיגי של ועידת מרצ שיערך ביום ראשון הקרוב.
על סדר היום אישור הסכם הגשת רשימת מועמדים משותפת במסגרת רשימת המחנה הדמוקרטי, מצורף ההסכם בעניין הגשת רשימת מועמדים משותפת שאישורו מתבקש.
.
נתכנס ביום א', ה-28.7, בשעה 19:00 באולם' שבע', הצפירה 21 ת"א-יפו.
בברכה,
נשיאות הועידה