הודעת ועדת הבחירות של מרצ בעניין בחירת נשיאות הועידה ואישור הרכב ועדות המפלגה

>> לתשלום דמי חבר לשנת 2024: https://a.meretz.org.il/hitpakdut/ <<

חברות וחברים,

בהמשך לפסק דין של בית הדין של המפלגה אשר הורה לנו לערוך בחירות למוסדות גם בתקופה מתוחה זו, אנחנו נדרשים לקיים בחירות בוועידת מרצ, שתתקיים ביום ו' ה-1.3.2024 בשעה 10:00. 

ההצבעות  יתבצעו במערכת אינטרנטית ומאובטחת של חברת המחשוב שעבדה עם המפלגה בעבר, באופן שיאפשר הצבעה מרחוק ממחשב או מסמארטפון.

לגופו של עניין אנחנו נדרשים לבחור בוועידה הקרובה את יו"ר נשיאות הוועידה ואת חברי נשיאות הוועידה.

 כמו כן, נדרשת הועידה לאשר את הרכבם של ועדת הבחירות (9 חברים), בית הדין (15 חברים), וועדת חוקה (9 חברים) והמוסד לביקורת (11 חברים).

להלן החלטות מליאת ועדת הבחירות:

הוקמה וועדת משנה לטיפול בנושאים השונים שעשויים להתעורר במהלך הבחירות הקרובות ובכל נושא אחר שעשוי לבוא לפתחה של וועדת הבחירות בתקופה הקצרה שנותרה לכהונתה. חברי וועדת המשנה הם: בת-אור הופמן (יו"ר ועדת המשנה), מוהב קאסם ומרב דגן. 

ההצבעה תתנהל כדלהלן:

.1 יו"ר הנשיאות הוועידה – הצבעה אישית למועמד/ת אחד/אחת. מי שזוכה במרב הקולות מנצח/ת. .2 חברי/ות נשיאות הוועידה – נבחרים 4 בנוסף ליו"ר – כל בוחר/ת יסמנו עד 2 מועמדים.

3. וועדות (חוקה, בחירות, ביקורת, ביה"ד)  –כל חבר מפלגה שירצה לההציע עצמו לחברות בוועדה יירשם לכך בטופס ייעודי, על מנת שחברי הוועידה יוכלו להרכיב רשימה מקרב מי שהביעו רצון לכך. 

3ב. במידה ותוגש לוועדה רשימה אחת הרי שתתקיים הצבעת אישור בעד/נגד. 

3ג. במידה ויוגשו יותר מרשימה אחת, כל חבר וועידה יוכל לבחור את הרשימה המועדפת עליו וזו שתזכה במספר הקולות הרב ביותר תזכה.

מועדים שהוחלטו על ידי מליאת ועדת הבחירות

א. ב-5.2 תשלח הודעה לבוחר ובה בין היתר גם האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר נשיאות הוועידה או לתפקיד חבר/ת נשיאות הוועידה כמו גם האפשרות להביע הסכמה ולבקש להיכלל ברשימה לוועדות השונות. 

ב. כמו כן ב5.2- תפורסם טיוטת ספר הבוחרים. לפי החלטת בית הדין, יוכל להשתתף בבחירות כל חבר/ת ועידה ששילמו דמי חברות בשנת 2023 ו/או בשנת .2024 טיוטת ספר הבוחרים תייצג את רשימת חברי הוועידה ששילמו וזכאים להצביע או הזכאים להשתתף בבחירות בכפוף לתשלום דמי החברות כאמור. 

ג. 7.2 בשעה 17:00 מועד אחרון לערעורים על הכללות / אי הכללות בטיוטת ספר הבוחרים. 

הועדה תשיב על עד ל9.2- ב12:00- על ערעורים אלו ככל שיהיו

ד.עד ה- 13.2 בשעה 17:00 מועד אחרון להגשת מועמדות או בקשת הכללות בהרכבי הוועדות.

ה. עד ה- 13.2 בשעה 17:00 מועד אחרון לתשלום דמי חברות כנדרש למי שמגישים מועמדות או מציעים עצמם להיכללות בוועדות השונות. 

ו. 14.2 בשעה 17:00 מועד אחרון לפרסום רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר נשיאות הוועידה ולתפקיד חברי נשיאות הוועידה. כמו כן, עד למועד זה תפורסם רשימת החברים שביקשו להיכלל בוועדות השונות. יודגש כי הוועדה לא תבחן את המועמדים ו/או המוצעים למועמדות מעבר לבדיקה טכנית שהם/ן אכן חברי וועידת המפלגה אשר שילמו דמי חברות.

 ז. 15.2 בשעה 17:00 – מועד אחרון לערעור על הכללות / אי הכללות ברשימת המועמדים או המוצעים למועמדות בהרכבי הוועדות. הועדה תשיב עד ל16.2- בשעה 12:00 על ערעורים אלו ככל שיהיו. 

ח. 20.2 – מועד אחרון להצעת הרכב לחברי הוועדות השונות מבין אלו שהציעו עצמם לתפקיד

ט. 28.2 בשעה 11:00 מועד אחרון לחידוש חברות לצורך הכללות בספר הבוחרים. כאמור לפי החלטת בית הדין של המפלגה (וחוקת המפלגה) נדרשים לחדש חברות לשנת 2024 מי שלא שילמו דמי חבר בשנת .2023 

י. 28.2 בשעה 20:00 פרסום ספר הבוחרים. 

יא. 29.2 בשעה 13:00 – ערעור על אי הכללות בספר הבוחרים. מכיוון שבמועד זה טיוטת ספר הבוחרים כבר פורמה וניתן היה כבר לערער עליה, הרי שהערעורים היחידים שיתקבלו הם תיקונים טכניים בעקבות אי קליטת תשלום שבוצע. על המערער לצרף הוכחת תשלום לבקשתו. ככל שיוצגו ערעורים אלו בצירוף הוכחת תשלום, הם יבדקו ויתוקנו עד לשעה 17:00 באותו היום. לאחר מועד זה ספר הבוחרים הוא סופי ולא ניתן לערוך בו עוד שינויים. ככל שיערכו שינויים כאמור הם יפורסמו למועמדים. 

יב. יום שישי ה-1.3-  כינוס הועידה בשעה 10:00. פתיחת ההצבעה האינטרנטית בשעה 11:00 

יג. יום ראשון ה-3.3 בשעה 21:00 סגירת ההצבעה. 

מתוך הבנה למצב הייחודי בו אנחנו נמצאים בקיום בחירות תוך כדי מלחמה ובמטרה לאפשר לכמה שיותר חברים לממש את זכותם להשתתף בהצבעה הוחלט היא להותיר את ההצבעה פתוחוה אל תוך סוף השבוע ועד לראשון בערב

תמיכה טכנית תינתן ביום שישי ה-1.3 עד לשעה 14:00 , וביום ראשון משעה 10:00 עד לסגירת הקלפי

יד. פרסום תוצאות הבחירות עד ל-4.3 

טו. ערעורים על תוצאות הבחירות עד ל-6.3 בשעה 17:00.

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות תיעשה אך ורק דרך טפסי הגשת המועמדות האינטרנטיים בקישורים להלן, ובהתאם למועדים שהוחלטו על ידי הוועדה.

נשיאות

https://forms.gle/4GC7K1uCUqz4x91u5

בית הדין:

https://forms.gle/PaXPdkxXA25zQCLa9

ועדת בחירות

https://forms.gle/EX4j9qCuCoouXazC8

ועדת חוקה

https://forms.gle/bPJcf9JxH8nLaQV99

המוסד ביקורת

https://forms.gle/SXoLKXwtSQabzoUM6

פנייה לוועדת הבחירות:

תיעשה באמצעות פנייה ליו"ר ועדת המשנה, בת אור הופמן, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לכתובת [email protected]

ניתן לשלם דמי חבר באתר המפלגה:

https://a.meretz.org.il/hitpakdut/

ניצן הורוביץ

שר הבריאות ניצן הורוביץ, נבחר לראשות המפלגה ביוני 2019. קודם לכן כיהן כח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. ב-2013 התמודד לראשות העיר תל אביב-יפו מטעם מרצ. הורוביץ הוא חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראש מפלגה בישראל. הוא הקים את תנועת ישראל חופשית למאבק בכפייה דתית, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ולקידום עירוניות מקיימת, תחבורה ציבורית והגנת הסביבה.

הורוביץ הוא בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, ועסק רבות בסיקור עניינים בינלאומיים. הוא היה פעיל בארגונים לזכויות אדם וארגוני סביבה, חבר במכון מתווים ובגופים נוספים לקידום השלום ויחסי החוץ של ישראל. הוא בוגר הפקולטה למשפטים ועורך-דין. גר בתל אביב עם עידו, בן זוגו מזה שנים רבות.

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, נבחר לתפקיד ביוני 2019 וכיהן בח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראשות מפלגה בישראל, הקים את תנועת ישראל חופשית ועמד בראשה, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ובנושאים עירוניים, תחבורתיים וסביבתיים. בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, עסק רבות בסיקור ענייני חוץ, היה חבר במכון מיתווים, בעל תעודת עו"ד מוסמך ובוגר הפקולטה למשפטים והתמודד לראשות העיר תל אביב ב-2013. גר בתל אביב עם בן זוגו.

דילוג לתוכן