מרצ

הגשת מועמדות לתפקיד מזכ"ל המפלגה ולמוסדותיה!

הגשת מועמדות לתפקיד מזכ"ל המפלגה ולמוסדותיה

 

ועדת הבחירות, בראשות יו"ר הוועדה עופר שטרית, קבעו מועדים לבחירות למוסדות המפלגה.

הבחירות יתקיימו ביום שלישי 8.5.18 בשעות אחה"צ. שעות ומיקום מדויקים יתפרסמו בהמשך.

עדכון וועדת הבחירות

על פי החלטת וועדת הבחירות ביום שישי -4.5 תתקיים הצבעה מוקדמת לחברי הוועידה בהרשמה מראש בלבד.
ניתן להירשם עד יום שלישי ה-1.5 בשעה 12:00.
ההצבעה המוקדמת תתקיים במשרדי מרצ בין השעות 10:00-14:00, ברחוב יגיע כפיים 1 קומה 5, תל אביב יפו.
להרשמה להצבעה מוקדמת אנא לחצו על קישור זה

התפקידים שיובאו לבחירתם של חברי הועידה הם:

– מזכ"ל/ית המפלגה
– הנהלת המפלגה
– יו"ר/חבר/ת הרכב בית דין המפלגה
– יו"ר/חבר/ת ועדת בחירות
– יו"ר/חבר/ת ועדת חוקה
– יו"ר/ חבר/ת ועדת ביקורת

תיאור התפקידים:

מזכ"ל/ית המפלגה:
המזכ"ל/ית ת/יהיה אחראי לניהול המנגנון הארגוני, אדמיניסטרטיבי והכספי של המפלגה תוך זיקה לסדר היום הפוליטי. המזכ"ל/ית ת/יפעיל את הגופים השונים של המפלגה, ות/יהיה אחראי/ת לפעולת השטח, הסניפים, החטיבות והפורומים של המפלגה. המזכ"ל/ת ת/יפעל על- פי החלטות ההנהלה והועידה.
להכרת המועמדים לתפקיד מזכ"ל מרצ אנא היכנסו לקישור זה

הנהלת המפלגה:
ההנהלה תדון ותחליט בנושאים שעל סדר היום של מרצ ותנחה את פעילות מרצ ונציגיה בתחומים פוליטיים וארגוניים.
להלן המועמדים והמועמדות להנהלת מרצ:
מועמדים להנהלת מרצ 2018

בית דין (הרכב בית הדין יאושר בוועידה):
בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של מרצ. לבית הדין סמכות לדון בכל עניין הקשור למרצ, על כל מוסדותיה, רכיביה, נציגיה וחבריה. ע"פ תקנון מרצ בית הדין ימנה 17 חברים. אב בית הדין, ממלא מקומו ולפחות שליש מחברי בית הדין יהיו בעלי השכלה משפטית. לפחות שליש מבין חברי בית הדין יהיו נעדרי השכלה משפטית.
החברות בבית הדין אינה אפשרית עבור חבר/ה במוסדות מרצ (למעט ועידת המפלגה) עובד/ת מרצ או נבחר/ת מטעמה.
להלן הרכב בית הדין כפי שהוצע על ידי הנהלת מרצ:
יו"ר בית הדין עו"ד גיסיס עדי
מ"מ יו"ר עו"ד אורן דרור
– ריינר רוני
– פינדלינג עמיחי
– עו"ד יודוביץ כהן כרמית
– זמיר זאב
– עו"ד סבח דורון
– עו"ד לאודון בר
– זהבי חיים
– בוגוסלבסקי שמואל
– עו"ד קורמס אביגיל
– ספרן אלי
– עו"ד אמיר גל
– ד"ר דשא גלית
– עו"ד אל עוברא סלמאן
– עו"ד וייצן אסף
– קמחי תום
הבא/ה בתור המבורגר רפי
הבא/ה בתור עו"ד שאנן שאוקי
הבא/ה בתור אלפרן חן
הבא/ה בתור ארבל מיטל

ועדת הבחירות (הרכב ועדת הבחירות יאושר בוועידה):
ועדת הבחירות תוודא עריכתן של בחירות פנימיות במרצ, בהתאם להוראות התקנון והחלטות מוסדותיה, תנהל אותן, בעצמה או בשיתוף עם ועדות הבחירות המקומיות, ותקיים פיקוח על כל הליך בחירות פנימיות במרצ. ועדת הבחירות תמנה 13 חברים.
החברות בוועדת הבחירות אינה אפשרית עבור חבר/ה במוסדות מרצ (למעט ועידת המפלגה) עובד/ת מרצ או נבחר/ת מטעמה.
להלן הרכב ועדת הבחירות כפי שהוצע על ידי הנהלת מרצ:
יו"ר ועדת בחירות כהן שחף
מ"מ יו"ר פלד עדי
– רייז ירון
– מזור דוריה
– סולטני אבנר
– חרוב עבדול האדי
– נחושתאי עומרי
– אלקסלסי הנרי
– דגן מרב
– הופמן בת אור
– בן זוהר דיצה
– קאסם מוהב
– ורטהיים אבי
הבא/ה בתור מוואסי סאאב
הבא/ה בתור זביקלסקי דור
הבא/ה בתור נודלמן דניאל
הבא/ה בתור סאאל עמרי שלמה

ועדת החוקה:
ועדת החוקה תדון ותביא המלצות לשינוי החוקה והתקנון של המפלגה, ביוזמתה, ביוזמת מוסדות המפלגה או על פי הצעות של חברי המפלגה. ועדת החוקה תמנה תשעה חברים ולא יותר משלושה חברי הנהלה. בראש הועדה יעמוד חבר מפלגה שאינו נמנה על חברי הנהלת המפלגה. יו"ר הועדה יהיה אדם בעל השכלה משפטית.
החברות בוועדת החוקה אינה אפשרית עבור חברים מכהנים במוסד לביקורת המפלגה, בוועדת הבחירות, בבית הדין של המפלגה ועבור עובדי המפלגה.
*הרכב ועדת החוקה לא יובא להצבעה בוועידה הקרובה (8.5.18) ויפורסם בהמשך.

ועדת ביקורת (הרכב המוסד לביקורת יאושר בוועידה):
המוסד לביקורת יבקר את כל מוסדות המפלגה וסניפיה, לרבות הניהול הכספי, הנכסים וספרי החשבונות, יבחן את קיומם של טוהר המידות, מנהל תקין, חסכון ויעילות, יעקוב אחר קיום הערות דו"ח מבקר המדינה, קיום נהלים דמוקרטיים במפלגה ומילוי החלטות מוסדותיה, וכן כל תפקיד אחר שיועד לו על פי חוק המפלגות והתקנות על פיו. המוסד לביקורת ימנה 11 חברים. יו"ר המוסד לביקורת יהיה משפטן, או רואה חשבון, בעל ותק של 10 שנים לפחות.
המועמדות למוסד לביקורת אינה אפשרית עבור עובדי המפלגה ו/או חברים במוסדותיה המוסמכים (זולת הועידה) ו/או נציגים מטעמה במוסדות אחרים.
להלן הרכב ועדת ביקורת כפי שהוצע על ידי הנהלת מרצ:
יו"ר ועדת ביקורת עו"ד אורון אייל
– דאהן תמר
– יערי נעמה
– צ'רטוף משה
– מורוביץ' להב יהל
– עוביידה כבהה
– אפק אילת
– עו"ד שפירא עידו
– משיח חן
– אלהוזייל חסן
– גלר עמיחי
הבא/ה בתור אפרת חגי
הבא/ה בתור גלזר איתי
הבא/ה בתור ג'רסי עדי
הבא/ה בתור עשהאל יפתח

הגשת המועמדות:
כל חבר וחברת מפלגה רשאי/ת להגיש מועמדות לוועדות ולתפקיד מזכ"ל המפלגה.
על מנת להגיש מועמדות לאחד המוסדות:
1.יש להיות חבר מפלגה. במידה ואינך חבר מפלגה יש לחדש את החברות בקישור הבא: לחידוש החברות >
2. יש למלא ולשלוח את טופס המועמדות המצורף –
טופס הגשת מועמדות

* עבור התפקידים- יו"ר ועדת חוקה, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר בית הדין יש לצרף גם מסמכים המעידים על ההשכלה הנדרשת.
את טופס המועמדות המלא יש לשלוח לדוא"ל : elections@meretz.org.il או באמצעות פקס שמספרו: 03-6961728.

יש לוודא את הגעת הפקס מול שי גינת, רכזת המתפקדים, בטלפון: 03-6098998, שלוחה 0. הגשת המועמדות לכל התפקידים תתאפשר עד יום א' 22.04.18, במשרדי המפלגה ברח' יגיע כפיים 1 ת"א עד השעה 18:00 או בדוא"ל elections@meretz.org.il עד 24:00.