הגשת מועמדות להתמודדות בפריימריס של מרצ‎

מדינת ישראל יוצאת באופן רשמי לבחירות באפריל הקרוב ואיתה גם מרצ יוצאת למערכת בחירות פנימיות.

ועדת הבחירות של מרצ תתכנס ביום שישי הקרוב (28.12.2018) על מנת להמשיך ולקבוע מועדים וכללים לבחירות הפנימיות אשר יפורסמו במהלך סוף השבוע.

על מנת להגיש מועמדות להתמודדות בפריימריס, יש למלא את טופס הגשת המועמדות טופס הגשת מועמדות ואת טופס הצהרת סודיות המחוייב ע"פ החוק להגנת הפרטיות. כמו כן, יש לצרף צילום ת.ז עדכני.

את הטפסים וצילום ת.ז יש להגיש חתומים ידנית למזכ"ל מרצ תומר רזניק במשרדי המפלגה (יגיע כפיים 1 ת"א-יפו). ניתן להגיש גם בדואר אלקטרוני בכתובת danielz@meretz.org.il .

בנוסף, הגשת המועמדות כרוכה גם בתשלום אגרת התמודדות על סך 2,000 ש"ח. חברי כנסת מכהנים נדרשים לאגרה כפולה בסך 4,000 ש"ח. את התשלום ניתן למסור בהמחאה בלבד לפקודת מרצ במשרדי המפלגה (רחוב יגיע כפיים 1 ת"א-יפו).

אחר הגשת הטפסים ותשלום אגרת המועמדות, בקשת המועמדות תעבור לאישור ועדת הבחירות.
לתשומת לבכם, ועדת הבחירות מתכנסת כבר ביום שישי הקרוב, כך שמי שיגיש מועמדות עד אז – מועמדותו תוכל לעבור אישור בישיבה זאת.

כמו כן, הרינו להזכירכם כי על מנת לבחור ולהיבחר בפריימריס יש לחדש התפקדות לשנת 2019, במידה וטרם עשיתם זאת ניתן לחדש התפקדות בקישור.