הגנה על זכויות הקהילה הגאה

גם בכנסת הנוכחית המשיכו חברי וחברות הכנסת של מרצ להילחם עבור שיוויון זכויות והגנה על הקהילה הגאה. ח"כ הורוביץ קידם דיון דחוף בנושא התמודדות עם גילויי הומופוביה במערכת החינוך. השדולה הגאה בראשותו של ח"כ הורוביץ קיימה בכנס בנושאי ההסתה והגזענות כלפי הקהילה.

בעקבות אירועי אלימות קשים כלפי טרנסג'נדריות בתל אביב, וכן טענות בדבר יחס מפלה בתחנות המשטרה, פנתה מיכל רוזין לשר לבטחון פנים לקבל מידע על מספר התקיפות והאזורים המועדים לפורענות ולדרוש כי יועברו הכשרות לשוטרים להתמודדות שוויונית ומכבדת עם קבוצה זו.

במקביל, חברי וחברות הכנסת של מרצ התשתפו במצעדי הגאווה בערים שונות וקראו לעיריות להקצות משאבים נוספים לקהילה.

הצעת חוק הפרשנות – הגדרת הפלייה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר:  הצעת שהוגשה ע"י ח"כ הורוביץ החוק מהווה תיקון ל"חוק הפרשנות", ומטרתה היא לקבוע כי בכל מקום בדין הישראלי בו קיימת התייחסות לאיסור הפליה, יראו בהפליה על רקע נטייה מינית או על רקע מגדר כאסורה. ההצעה עברה בקריאה טרומית.

הצעת חוק להרחבת הקהלים לגביהם נוגעת עבירת ההסתה בדין הפלילי: הצעת חוק זו שהגיש ח"כ הורוביץ באה להרחיב את הגדרת הגזענות בחוק איסור הסתה לגזענות, כך שתכלול עבירות המבוצעות עקב עוינות כלפי ציבור גם מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית, או היותם עובדים זרים. הצעת החוק נחסמה ע"י הממשלה.

ראשת מרצ גלאון הגישה הצעה לתיקון חוק עבודת נשים – (חופשת לידה לבנות זוג מאותו המין). הצעת החוק נועדה להשוות בין זכויותיהן של בנות זוג מאותו מין לבני זוג מעורבים, ולאפשר להן לחלק ביניהן את תקופת חופשת הלידה.

הצעת חוק ביטול סעיף מין בתעודת הזהות: הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מבקשת לבטל את סעיף המין בתעודת הזהות. סעיף המין הוא סעיף מיותר, שלאוכלוסיות מסוימות גורם אי נוחות במקרים של חוסר הלימה בין המין למגדר, ואף מערים קשיים בירוקרטיים בבקשות של טרנסים וטרנסיות לשינוי מין בתעודה. כמו שבוטל סעיף הלאום, שלא הוסיף מידע רלוונטי, שבא לסמן ולמיין ללא צורך, באותה מידה גם סעיף המין מיותר ויש לבטלו.

סקר חדש של נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה בנושא אפליית להטב"ק בשוק העבודה – ח"כ רוזין וח"כ הורוביץ השיקו יחד עם השדולה הגאה סקר חדש של נציבות שיוויון הזדמניות בעבודה, שנועד לברר ולהעריך את גודל התופעה של אפלייה והתנכלות לעובדים מקהילת הלטב"ק בשוק העבודה הישראלי.