הברית העולמית של מרצ

WUM-604x270[1]

הברית העולמית של מרצ היא ארגון הגג האחראי על הפעילות של תנועות וארגונים שונים ברחבי העולם אשר קשורים למפלגת מרצ. הברית פועלת כנציגות של ציונות ויהדות מתקדמת בתפוצות וקשורה באופן הדוק לתנועת השומר הצעיר העולמי. נציגי הברית העולמית פועלים ברחבי העולם למען נושאים של ציונות מתקדמת, יהדות מתקדמת, תהליך השלום ומאבקים פוליטיים וחברתיים מקומיים.

תנועתנו פועלת בישראל בעיקר ובמדינות נוספות לקידום זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים, קמפיינים לזכויות אזרחיות מלאות לכלל האזרחים (כולל ערבים ישראלים, נשים, להט"ב, פנסיונרים ועוד), סוגיות סביבתיות ורווחת בעלי חיים ובמיוחד תומכת בתהליך שלום פתוח בין ישראלים לפלסטינים ובפתרון שתי מדינות לשני עמים.

הברית העולמית של מרצ מיוצגת בקונגרס הציוני העולמי. הייצוג נקבע לפי מפלגות ותלוי בגודל הקונגרס. הברית העולמית מיוצגת גם בוועד הפועל אשר מתכנס מדי שנה וכן בקרן הקיימת לישראל. בנוסף, לברית העולמית יש ייצוג על ידי בעלי תפקידים במוסדות הלאומיים.

עמוד הפייסבוק שלנו

עמוד שלנו ב Linked in

עמוד שלנו בטוויטר