הבהרה בנושא סקרי בחירות

סקרי בחירות
למען הסר ספק, סקרים הנערכים ומפורסמים לקראת הבחירות הפנימיות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת לא מבוצעים על-ידי ועדת הבחירות או מטה המפלגה.
ככל שמועמדים עורכים סקרים או מפרסמים אותם הרי שהם מטעם עצמם ועל הבוחרים להתייחס אליהם בהתאם.
בברכת בחירות מוצלחות לכולנו,
שחף כהן-זאבי
יו"ר ועדת הבחירות – מרצ