בחירות לנציגי מרצ במוסדות ההסתדרות ונעמ"ת

ב-02/07/17 נקיים בחירות לנציגי מרצ במוסדות ההסתדרות ונעמ"ת.

לסקירה על המוסדות לחצו כאן.
לספר הבוחרים לחצו כאן (בספר הבוחרים כלולים חברי ועידת מרצ שהם חברי ההסתדרות. בבחירות למוסדות נעמ"ת תוכלנה להצביע נשים בלבד).
חברי/ות מרצ שהינם חברי/ות ההסתדרות יכולים/ות להגיש מועמדות בדוא"ל elections@meretz.org.il לתפקיד:
  • חבר/ת הנהגת ההסתדרות (2 מקומות, מתוכם 1 משוריין ליו"ר הסיעה)
חברות מרצ שהינן חברות ההסתדרות יכולות להגיש מועמדות בדוא"ל elections@meretz.org.il לתפקיד:
  • חברת מרכז/ועד מנהל נעמ"ת (6 מקומות ועוד 3 סגניות)
החברים/ות בוועידת ההסתדרות יכולים/ות להגיש מועמדות בדוא"ל elections@meretz.org.il לתפקיד:
  • חבר/ת בינ"ה (4 מקומות, מתוכם 1 משוריין ליו"ר הסיעה)
החברות בוועידת נעמת יכולות להגיש מועמדות בדוא"ל elections@meretz.org.il לתפקיד:
  • חברת מזכירות נעמ"ת (2 מקומות, מתוכן 1 משוריין ליו"ר הסיעה
להלן לוח הזמנים כפי שקבעה ועדת הבחירות של מרצ:
15/06/17 – הודעה לבעלי זכות הבחירה (חברי ועידת מרצ שהם חברי הסתדרות); מועד ראשון להגשת מועמדות לתפקיד נציג סיעת מרצ בהנהגת ההסתדרות, בבינ"ה או במזכירות נעמ"ת
20/06/17 – בשעה 17:00 מועד אחרון לערעורים על טיוטת ספר הבוחרים ; מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד נציג סיעת מרצ בהנהגת ההסתדרות, בבינ"ה או במזכירות נעמ"ת
22/06/17 – בשעה 18:00 ישיבת ועדת הבחירות – אישור מועמדויות וספר בוחרים לאחר ערעורים
25/06/17 – פרסום רשימת מועמדים והעברת ספר בוחרים למועמדים
 02/07/17 – בחירות בין השעות 17:00-21:00 בביתן 2, מרכז הירידים, גני התערוכה תל אביב

 

בברכה,
עופר שטרית, יו"ר ועדת הבחירות של מרצ