בחירות לוועידת מרצ ולראשות הסניפים

ב-26 באוקטובר, 2017, תיערכנה הבחירות לוועידת מרצ ולראשות הסניפים במרצ.
לפי החלטת ועדת הבחירות, תוארך תקופת הגשת המועמדות לתפקידים השונים והיא תתאפשר עד ל-17/9/17.
ניתן להגיש מועמדות באמצעות טופס זה לדוא"ל elections@meretz.org.il או בפקס 03-6961728 (נא להתקשר לוודא קבלה ב- 03-6098998 (שלוחה 0)).

לתשומת לבכם/ן – לפי תקנון מרצ, שיוך חבר לסניף יישובי או אזורי ייעשה על בסיס מקום מגוריו כפי שמופיע במרשם האוכלוסין, כלומר, אם רשמת בטופס או באתר ההתפקדות יישוב מגורים אשר שונה מהיישוב שבו את/ה רשומ/ה במשרד הפנים, והנך מעוניין/ת להשתייך לסניף בהתאם, באחריותך להודיע על כך במסגרת בקשות חריגות לוועדת הבחירות.

ועדת הבחירות תבחן ותאשר בקשות להשתייכות לסניף לפי מקום מגורים השונה ממרשם האוכלוסין על בסיס אחד מהמסמכים הבאים, על שם המבקש/ת: ספח תעודת זהות עדכנית, חשבון ארנונה, חוזה שכירות, תעודת סטודנט בתוקף ממוסד אקדמי הנמצא ביישוב שאליו מבקש/ת להשתייך, או אם השתכנעה הוועדה מנימוקים חריגים שיירשמו, המצדיקים את הבקשה.

את הבקשות יש להעביר לוועדת הבחירות בצירוף הטופס שנמצא בקישור זה והמסמכים הרלוונטיים, עד 19/8/17 לפקס 03-6961728 או למייל elections@meretz.org.il.

להלן תזכורת ללוח הזמנים לבחירות לוועידת מרצ 2017:

19/08/17 – מועד אחרון להגשת בקשות חריגים לוועדת הבחירות לעניין מקום מגורים שונה מהרשום במרשם האוכלוסין
10/09/17 – פרסום טיוטת ספר הבוחרים
17/09/17, עד 16:00 – מועד אחרון להגשת ערעורים על הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים
17/09/17, עד 16:00 – מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד נציג סניף בוועידה, יו"ר סניף, מזכיר סניף וגזבר סניף
26/09/17 – פרסום ספר הבוחרים הסופי לאחר ערעורים
26/10/17 – בחירות בסניפים

אודות מרצ

צוות האינטרנט של מרצ. שועלי רשת מהשמאל שעושים הכול בשביל לדחוף את מרצ כמה שיותר קדימה.