בדיקת היכללות בספר הבוחרים – בחירות לראשות ורשימת מרצ 2019

הבחירות ייערכו בקרב חברי ועידת מרצ.

לבדיקת היכללות בספר הבוחרים ניתן לבדוק האם תעודת הזהות שלך מופיעה ביישומון מטה: