מרצ

Наши депутаты

צילום: ינאי יחיאל אילן גילאון ניצן הורביץ

Захава Гальон

Илан Гилон

Ницан Горовиц

מיכל רוזין עיסאווי פריג' tamar_zandberg

Михаль Розин

Исауи Фредж

Тами Зандберг